De wet verkoop op afstand

 

Op 1 februari 2001 is de wet Verkoop op Afstand in werking  getreden. Deze wet is een implementatie van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een beterebescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

 

De tekst van de wet is beschikbaar op http://www.overheid.nl (zoek naar Staatsblad 617)
Algemene informatie over de wet vindt u op
http://www.justitie.nl/

E-mailen
Map
Info